Dolgozóink

A pedagógusok fogadóóráit tartalmazó táblázat innen tölthető le.

Pedagógusok (2020/2021. tanév)
Ssz. Pedagógus neve Munkakör, szak Megbízás
1. Árva Katalin fejlesztópedagógus  
2. Bertalan Dorottya testnevelő tanár  
3. Besencziné Rozsnyay Adrienn tanító, közművelődési szk., gyermektáncoktató 4.a of.
4. Bordás Pálné tanító, tanár - angol nyelv,
szakvizsgázott ped.
felsős intézményvezető-helyettes
5. Budai Blanka tanító, drámapedagógus, szakvizsgázott ped., szakvezetés 1.b of., tankönyv-felelős
6. Csegedi Attila testnevelő tanár 8.a of.
7. Dézsi Ágnes iskolapszichológus  
8. Dora Zsuzsanna tanár, magyar nyelv, történelem 6.c of. DÖK
9. Erdész Anett tanító, magyar nyelv és irodalom mt. 2.a of.
10. Fodorné Branstädter Ágnes tanító, szakvizsgázott ped. 3.b of., mkv.
11. Forgóné Vasvári Ildikó testnevelő tanár alapozótorna
12. Forrai Zoltánné tanító, magyar nyelv mt, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, szakvizsgázott ped. 1.b
13. Garda-Farczádi Ibolya tanár, matematika, pénzügyi ismeretek 7.a of.
14. Hajduné Porcsalmy Zsuzsa tanító, gyógytestnevelés - szakvizsgázott ped. vizuálisnev. mt. Tartós távollét
15. Hencz Gabriella tanár, angol nyelv, magyar nyelv 6.b of., Gyermekvéd fel.
16. Herczeg-Mbonu Natália tanító, német tanár 1.a of.
17. Horváth Beatrix fejlesztőpedagógus  
18. Johanné Salánki Gabriella tanító, magyar nyelv és irodalom mt. szakvizsgázott pedagógus 3.a, alsós matematika mkv.
19. Juhász Ildikó tanító, rajz szk. napközi
20. Juhász Katalin tanár, magyar nyelv 5.c of. mkv.
21. Jurca Anita tanító 2.b of.
22. Kátai Tamás tanár, testnevelés és földrajz szak mkv.
23. Kiss Beatrix  tanár, rajz- és vizuális kultúra 8.b of.
24. Kozma Anikó tanító, könyvtárismeret mt., szakvizsgázott pedagógus 2.c of. mkv. KAT
25. Laczkó Katalin tanító, pedagógia szk. 3.c of.
26. Lévai András tanár, rajz és földrajz szak, szakvizsgázott ped. intézményvezető
27. Libényiné Varga Klára tanító, technika és pedagógia szk. 3.a of., mkv.
28. Lowack Tamásné tanító, technika szk. 1.c of.
29. Mátyási Orsolya tanár, magyar nyelv és angol nyelv szak  7.c of.
30. Mayerné Somogyi Márta tanár, történelem és ének-zene szak 7.b of. mkv. KAT
31. Mohácsi Anikó tanár, történelem szak, pénzügyi ismeretek  
32. Nagy-Mátyus Mirella tanító, angol nyelv mt.  
33. Prófuszné Horváth Mónika tanító, szakvezetés 4.c of.
34. Ress Józsefné tanító, közművelődési szk. 1.c
35. Révászné Lászlóffy Szilvia tanító, vizuáliskultúra mt. 2.a
36. Sélley Gabriella tanító, magyar nyelv és angolnyelv mt. 1.a
37. Soósné Fodor Tünde tanár, matematika, fizika, informatika 8.c of., mkv.
38. Spingár-Nádházi Petra tanító, rajz szakos tanár Tartós távollét
39. Szabady Réka tanító, angol nyelv mt. mkv.
40. Szalainé Szántó Szilvia tanító, matematika, ének-zene mt. 4.b of.
41. Szalontainé Kormos Ágnes tanító, ének-zene szak. napközi
42. Szita-Tolnai Anna Mária tanító, testnevelés mt. 3.b
43. Szivos Jánosné tanító, technika mt., orosz nyelvtanár   5.b of.
44. Szücs Balázsné, Németh Melinda tanár, matematika és informatika szak 6.a of.
45. Urbánné Bajkai Edit tanár, biológia és földrajz szak 5.a of.
46. Vajda Ildikó testnevelő tanár Tartós távollét
47. Dr. Varga Lászlóné tanár, kémia és matematika szak  
Óraadó pedagógusok
1. Bozó Virág tanító  
2. Hunyás Ádám angol nyelvtanár  
3. Jakab Attila angol nyelvtanár  
4. Kiss Szimonetta biológia szakos tanár, természetismeret  
5. Kovács Tas János tanító  
6. Nagy Dóra tanító  
7. Pál Istvánné tanár, informatika szak  
8. Vékás-Kovács Petra tanító  
A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők (NOKS) és ügyviteli dolgozók
1. Bakonyi Marietta pedagógiai asszisztens  
2. Balázs Ágnes iskolatitkár iskolatitkar@szucsiskola.hu
3. Cser Erika Karola pedagógiai asszisztens  
4. Kristál Csilla pedagógiai asszisztens  
5. Szatmári Boldizsár rendszergazda megbízással
6. Szentes Dorottya pedagógiai asszisztens  
Technikai dolgozók (2020/2021.)
1. Fazekas Csaba technikai dolgozó, portás  
2. Samu István technikai dolgozó  
3. Spernogáné Tóth Anna technikai dolgozó  
4. Szluka István gondnok  
5. Takács Zoltánné technikai dolgozó, portás  
A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő külsős munkatársak
1. Budai Éva logopédus Szakszolgálat
2. Juhász Katalin védőnő, A és B héten kedd, péntek
B héten szerda
SZEI 
3. Kaptur Orsolya tiflopedagógus, u. gyógypedagógus Gyengénlátók. I.
4. Tóth Ágnes logopédus, utazó gyógypedagógus EGYMI
5. Dr. Tóth Marianna iskolaorvos  
6. Vitó Gabriella logopédus, utazó gyógypedagógus EGYMI
Hit- és erkölcstanoktatók
1. Farkas Enikő katolikus hitoktató  
2. Gerseiné Molnár Katalin katolikus hitoktató  
3. Miklós Zoltán Hunor evangélikus hitoktató  
4. Viczián Tímea református hitoktató  
5. Zámbóné Ivanics Hajnalka református hitoktató