Dolgozóink, munkatársaink

A pedagógusok fogadóóráit tartalmazó táblázat innen tölthető le.

Pedagógusok (2021/2022. tanév)
Ssz. Pedagógus neve Munkakör, szak Megbízás
1. Alexi Ferencné tanító, matematika szk. 1.a, Gyermekvédelmi fel.
2. Árva Katalin fejlesztópedagógus  
3. Baloghné Rádi Éva könyvtáros tanár  
4. Bertalan Dorottya testnevelő tanár  
5. Besencziné Rozsnyay Adrienn tanító, közművelődési szk., gyermektáncoktató  
6. Bordás Pálné tanító, tanár - angol nyelv,
szakvizsgázott ped.
felsős intézményvezető-helyettes
7. Bors Krisztina tanító Tartós távollét
8. Budai Blanka tanító, drámapedagógus, szakvizsgázott ped., szakvezetés 2.b of., tankönyv-felelős
9. Csegedi Attila testnevelő tanár  
10. Dora Zsuzsanna tanár, magyar nyelv, történelem 7.c of. DÖK
11. Erdész Anett tanító, magyar nyelv és irodalom mt. Tartós távollét
12. Fodorné Branstädter Ágnes tanító, szakvizsgázott ped. 4.b of., mkv.
13. Forgóné Vasvári Ildikó testnevelő tanár 6.b of.
14. Forrai Zoltánné tanító, magyar nyelv mt, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, szakvizsgázott ped. 2.b
15. Földvári Ágnes Judit mérnöktanár, technika  
16. Garda-Farczádi Ibolya tanár, matematika, pénzügyi ismeretek 8.a of.
17. Hajduné Porcsalmy Zsuzsa tanító, gyógytestnevelés - szakvizsgázott ped. vizuálisnev. mt. Tartós távollét
18. Hamar Alexandra tanító, természetismeret mt. 1.b
19. Hencz Gabriella tanár, angol nyelv, magyar nyelv 7.b of., Gyermekvéd fel.
20. Herczeg-Mbonu Natália tanító, német tanár 2.a of.
21. Horváth Beatrix fejlesztőpedagógus  
22. Johanné Salánki Gabriella tanító, magyar nyelv és irodalom mt. szakvizsgázott pedagógus 4.a, alsós matematika mkv.
23. Juhász Ildikó tanító, rajz szk. felsős napközi
24. Juhász Katalin tanár, magyar nyelv 6.c of. mkv.
25. Jurca Anita tanító 3.b of.
26. Kátai Tamás tanár, testnevelés és földrajz szak mkv.
27. Kiss Beatrix  tanár, rajz- és vizuális kultúra 5.a of.
28. Kovács Tas János tanító, matematika mt. 3.a of.
29. Kozma Anikó tanító, könyvtárismeret mt., szakvizsgázott pedagógus 3.c of. mkv. KAT
30. Laczkó Katalin tanító, pedagógia szk. 4.c of.
31. Lévai András tanár, rajz és földrajz szak, szakvizsgázott ped. intézményvezető
32. Libényiné Varga Klára tanító, technika és pedagógia szk. 4.a of., mkv.
33. Lowack Tamásné tanító, technika szk. 2.c of.
34. Mátyási Orsolya tanár, magyar nyelv és angol nyelv szak  8.c of.
35. Mayerné Somogyi Márta tanár, történelem és ének-zene szak 8.b of. mkv. KAT
36. Mohácsi Anikó tanár, történelem szak, pénzügyi ismeretek  
37. Nagy Dóra tanító, angol nyelv mt. 1.c
38. Nagy-Mátyus Mirella tanító, angol nyelv mt.  
39. Prófuszné Horváth Mónika tanító, szakvezetés 1.c of.
40. Ress Józsefné tanító, közművelődési szk. 2.c
41. Révászné Lászlóffy Szilvia tanító, vizuáliskultúra mt. 1.a of.
42. Sélley Gabriella tanító, magyar nyelv és angol nyelv mt. 2.a
43. Somogyi Attila iskolapszichológus somogyi.pszichologus@szucsiskola.hu
44. Soósné Fodor Tünde tanár, matematika, fizika, informatika 5.c of., mkv.
45. Spingár-Nádházi Petra tanító, rajz szakos tanár 3.a
46. Szabady Réka tanító, angol nyelv mt. mkv.
47. Szalainé Szántó Szilvia tanító, matematika, ének-zene mt. 1.b of.
48. Szalontainé Kormos Ágnes tanító, ének-zene szak. 4.c, napközi
49. Szita-Tolnai Anna Mária tanító, testnevelés mt. Tartós távollét
50. Szücsné, Németh Melinda tanár, matematika és informatika szak 7.a of.
51. Urbánné Bajkai Edit tanár, biológia és földrajz szak 6.a of.
52. Vajda Ildikó testnevelő tanár Tartós távollét
53. Varga Judith biológia, földrajz szakos tanár, szakvizsgázott ped. 5.b of.
54. Dr. Varga Lászlóné tanár, kémia és matematika szak  
55. Vékás-Kovács Petra tanító, angol nyelv mt. 3.c
Óraadó pedagógusok (2021/2022. tanév)
1. Fukk Anna tanító gyakornok
2. Jakab Attila angol nyelvtanár  
3. Pál Istvánné tanár, informatika szak  
4. Sebestyén Regina tanító gyakornok
A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők (NOKS) és ügyviteli dolgozók
1. Bakonyi Marietta pedagógiai asszisztens  
2. Balázs Ágnes iskolatitkár iskolatitkar@szucsiskola.hu
3. Cser Erika Karola pedagógiai asszisztens  
4. Kristál Csilla pedagógiai asszisztens  
5. Füzesi Csaba (Com5) rendszergazda megbízással
6. Szentes Dorottya pedagógiai asszisztens  
Technikai dolgozók
1. Borbély Béla technikai dolgozó, udvari karbantartó megbízással
2. Fazekas Csaba technikai dolgozó, portás  
3. Samu István technikai dolgozó  
4. Spernogáné Tóth Anna technikai dolgozó  
5. Szluka István gondnok  
6. Takács Zoltánné technikai dolgozó, portás  
A nevelő-oktató munkát segítő külsős munkatársak
1. Budai Éva logopédus Szakszolgálat
2. Juhász Katalin védőnő SZEI,
A és B héten szerda, csütörtök, péntek
3. Kaptur Orsolya szomatopedagógus, u.  gyógypedagógus EGYMI
4. Nagy-Bolodár Éva logopédus, utazó gyógypedagógus EGYMI
5. Némethné Izer Szilvia tiflopedagógus, u. gyógypedagógus Gyengénlátók Intézete
6. Patkósné Lipcsák Renáta iskolai szociális segítő Család- és Gyermekjóléti Központ
7. Takácsné Raffainé Erzsébet szurdopedagógus, utazó gyógypedagógus Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk., EGYMI
8. Dr. Tóth Marian iskolaorvos  
9. Vitó Gabriella logopédus, utazó gyógypedagógus EGYMI
Hit- és erkölcstanoktatók
1. Gerseiné Molnár Katalin katolikus hitoktató  
2. Molnárné Varró Mária evangélikus hitoktató  
3. Neuwirth Tibor református hitoktató  
4. Szabó Ráchel Éva református hitoktató  
5. Szinyériné Csontos Anna református hitoktató  
6. Zámbóné Ivanics Hajnalka református hitoktató