Elismerés

2022.09.22
Szeptember 20-án magas elismerésben részesült Fodorné Branstädter Ágnes tanító kollégánk. A Pénzügyminisztériumban Varga Mihály pénzügyminiszter úr adta át részére a Pénzügyi Tudatosság Fejlesztéséért Díjat.

Pénzügyi Tudatosság Fejlesztéséért Díj

 

Szeptember 20-án Pénzügyi Tudatosság Fejlesztéséért Díjat vehetett át Fodorné Branstädter Ágnes tanító kollégánk Varga Mihály miniszter úrtól a Pénzügyminisztérium József nádor téri dísztermében.

Számunkra kiemelt fontosságú ez az elismerés, mert tíz év munkája ért be ezzel a díjjal. Azóta foglalkozunk Fodor Ági irányításával a Szűcs Iskolában pénzügyi neveléssel. Az idén először a hetedik osztályosok már önálló tantárgyként tanulnak pénzügyi ismereteket Mohácsi Anikó szakvizsgázott kolléganőm segítségével.
A másik különlegessége ennek a díjnak, hogy általános iskolában tanító pedagógusok közül évente csak egy kaphatja.

Az eseményről az okosanapenzzel.hu oldal is beszámolt.

 

 

Méltatás

Az OTP Fáy András Alapítványa felkérésére 2012-ben kapcsolódtunk be a Sulibank programba. Azóta foglalkozunk iskolánkban egyre szélesebb körben pénzügyi ismeretek tanításával. A tevékenység első számú irányítója Fodorné Branstädter Ágnes, aki elvégezte az ELTE „Pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási ismeret tanítása a közoktatásban” c. pedagógus szakvizsgára felkészítő képzését. 

A Sulibank program mellett Ági irányította a pénzügyi ismeretek tantárgy általános iskolai kipróbálását. A tennivaló igen sokrétű volt; munkatársaival feladatokat dolgoztak ki az általános iskolásoknak tervezett munkafüzetbe, az iskolai élet különböző területein kutatták és próbálták ki a pénzügyi ismertek tanításának lehetőségét, megvalósíthatóságát. Munkaformákat talált ki, ahol, és amelyekkel a gyerekek játékos keretek között sajátíthatják el a pénzügyi ismereteket. Óraterveket állított össze az egyes tananyagokhoz, foglalkozásterveket készített a délutáni szakköri munkához. A tapasztalatait belső továbbképzésen és az alapítvány képzésein osztotta meg a pedagógusokkal, amiket aztán egyre többen építettek be a napi munkájukba, vagy a szakköri tevékenységükbe. 

Ági bemutató foglalkozásait a Tankerület pedagógusai több alkalommal is megismerhették. Figyelemre méltó érdeme, hogy foglalkozásain úttörő módon ötvözi a modern technikai eszközöket és digitális alkalmazásokat (vigyázz#KáPé; Platypus; Mindomo, Wordwall, www.pontvelem.hu, Pénzügyi Hősképző) a korszerű ismeretek elsajátításához. A digitális okostermünket elsőként használta fel a foglalkozásai helyszínéül, jó példát mutatva pedagógus társainak a digitális eszközök célszerű használatára, a kooperatív és kollaboráló munkaformák alkalmazására. 

2020-ban kiváló eredménnyel mesterpedagógus vizsgát tett, amelynek programjaként a pénzügyi és gazdálkodási ismeretek iskolai alkalmazásának öt évre szóló megvalósítását tervezte meg. Programja részeként kilép az iskola keretei közül és tapasztalatainak, eredményeinek széleskörű megismertetését is felvállalja. A Fáy Alapítvány mellett a Pénziránytű Alapítvánnyal is megállapodást kötöttünk, szélesítve az együttműködés kereteit: az alapítványok szakmai hátteret, alkalmazásokat biztosítanak, míg Ági iskolai és Tankerületi programokat szervez a pénzügyi ismeretek népszerűsítésére. Az idei tanévben először a mester programja keretében Tankerületi szintű bankjegytervező pályázatot hirdetett. A sikeres pályázatra szép számmal érkeztek pályamunkák a kerület iskoláiból. Ági elkötelezett munkájának elismeréseként szintén ebben a tanévben a Pénziránytű Alapítvány BankVelem programjába iskolánkat is felkérték az Országos Tudáscsere Központ hálózat pesti helyszínéül. Büszkék vagyunk e szakmai elismerésre, hiszen az országban összesen 21 iskolát érint ez a megtiszteltetés. 

Munkájának kiemelkedő eredménye, hogy Sulibankos szakköröseivel 2018-ban és 2019-ben is országos 2. helyen végeztek a K&H Bank „Vigyázz, kész, pénz!” vetélkedőjén. Hétköznapi, de annál fontosabb eredmény, hogy a foglalkozásain szívesen vesznek részt a tanulók. Tanóráinak és szakköreinek is fontos eleme a gamifikáció és az élményszerű tanulás. Áginak köszönhetően iskolánkban teret nyert a pénzügyi ismeretek oktatása; ma már négy pedagógus tart rendszeresen tanórai vagy szakköri foglalkozást a témában. Valamennyi osztályunk részt vesz a Pénz7 témahét eseményein.

A helyi tanterv módosításakor a tantestület elfogadta, hogy 2022 szeptemberétől felmenő rendszerben 7. évfolyamon önálló tantárgyként minden tanuló részesül pénzügyi és gazdálkodási ismeretekben. 

A pénzügyi kultúra iskolai elterjesztéséért, folyamatos megvalósításáért, hosszútávú elképzeléséért, nem utolsó sorban sokrétű és eredményes munkájáért Fodorné Branstädter Ágnest a Pénzügyi Tudatosság Fejlesztéséért Díjra érdemesnek tartom.

Vissza a hírekhez