Továbbtanuló tanítványaink eredményei választott középiskoláikban.

2021.06.04
Tájékoztatásul közzétesszük továbbtanuló nyolcadikos tanítványaink választott középiskolájukban elért eredményeit.

Tájékoztatom Önöket arról, hogy az Nkt. 81. § alapján a középfokú iskola minden év október 31-ig értesíti az általános iskolát arról, hogy az ott végzett tanulók – a középfokú iskola első két évfolyamán - a tanítási év végén milyen tanulmányi eredményt értek el. A középfokú iskola megküldi az általános iskolának a tanuló nevét, oktatási azonosítóját, továbbá az elért tanulmányi eredményeket. Az általános iskola a megküldött adatokat feldolgozza, és személyazonosításra alkalmatlan módon, az iskola honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza.

Azon végzett tanítványaink eredményeit tekinthetik mag az alábbi táblázatban, akiknek középiskolája eleget tett törvényi kötelezettségének és a szükséges adatokat megküldte intézményünk részére.

A feldolgozott adatok nem teljeskörűek. 15 középiskolából 36 volt tanítvány eredményét kaptuk meg. Ez a jelzett időszakban (2011-2014 között) továbbtanuló nyolcadik osztályosok 21,8 %-a.

Az adatokből készített kimutatás innen letölthető.

Lévai András
intézményvezető

Tanulók

8. évfolyam

9. évfolyam

10. évfolyam

2011-ben végzett tanítványok

Tanuló1

3,38

3,22

 

2012-ben végzett tanítványok

Tanuló2

4,13

3,71

4

Tanuló3

2,94

 

2,76

2013-ban végzett tanítványok

Tanuló4

4,75

4,06

 

Tanuló5

3,13

3,38

3,29

Tanuló6

4,06

 

3,2

Tanuló7

2,75

2,25

 

Tanuló8

2,44

4,25

4,38

Tanuló9

3,56

4,24

3,9

Tanuló10

3,56

3,44

 

Tanuló11

4,27

4,69

 

Tanuló12

3,81

3,06

 

Tanuló13

3,19

2,6

2,75

Tanuló14

4,25

4,47

 

Tanuló15

3,19

 

2,24

Tanuló16

5

5

 

Tanuló17

4

3,4

 

Tanuló18

4,63

 

4,8

Tanuló19

3,69

3,86

3,72

Tanuló20

2,75

2,22

 

Tanuló21

3,19

2,88

 

Tanuló22

3,56

2,94

 

Tanuló23

3,88

3,65

 

2014-ben végzett tanítványok

Tanuló24

2,93

3,29

 

Tanuló25

4,36

4,43

 

Tanuló26

4,21

4,13

 

Tanuló27

4,36

4,27

 

Tanuló28

3,07

2,44

 

Tanuló29

2,93

2,56

 

Tanuló30

3,57

3,25

 

Tanuló31

3,43

4,25

 

Tanuló32

3,93

3,31

 

Tanuló33

4,14

3,38

 

Tanuló34

4,71

4,75

 

Tanuló35

4,21

3,86

 

Tanuló36

3,36

3,25

 
Vissza a hírekhez